بیست و دومین مسابقه نهایی بین المللی گفتار بین دانش آموزان تاجیکستان “پل زبان چینی” در TNU برگزار شد – اخبار تاجیکستان

در این مراسم جی شومین سفیر جمهوری خلق چین در جمهوری تاجیکستان، خوش وخت زاده کوبیل جونی رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان و سایر مهمانان عالی رتبه حضور داشتند.

فینال این مسابقات با شعار «پل زبان چینی» در چند مرحله برگزار شد. 8 عضو برای فرصت رفتن به چین با هم رقابت کردند.

این مسابقه در 4 مرحله برگزار شد که هر مرحله با اجراهای دیدنی، آوازهای محلی و رقص در ذهن حضار و شرکت کننده به یادگار ماند.

امین زودا اوبیچون برنده بخش پایانی مسابقه پل زبان چینی شد.

لازم به ذکر است که علاقه به چین و زبان چینی در بین جوانان تاجیکستان به طور مداوم در حال افزایش است. در حال حاضر، دو موسسه کنفوسیوس در تاجیکستان بیش از 2600 دانشجو و در چین بیش از 2800 دانشجو از تاجیکستان دارند. یک تخصص – زبان تاجیکی – در دانشگاه مطالعات خارجی پکن ظاهر شد.

به منظور تشویق دانشجویان ممتاز زبان چینی، سفارت چین امسال دیگر «بورسیه سفیر» ارائه نخواهد کرد.