بیش از 10 میلیون سامونی برای پرورش ماهی در تاجیکستان – اوستا هزینه شده است

بیش از 10 میلیون سامونی برای پرورش ماهی در تاجیکستان هزینه شده است

26 نوامبر 2020 ، ساعت 14:19

2اوستا. Tj | 26.11.2020 | بیش از 1.7 هزار تن صید ماهی در کل جمهوری طی ده ماه سال جاری بوده است. طبق آژانس آمار ، حجم محصولات پرورش ماهی برای دوره گزارش 34.8 میلیون سامونی بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.5 برابر افزایش یافته است.

بیشترین صید ماهی در مزارع منطقه خاتلون – 1.1 هزار تن ، منطقه سغد – 524.2 تن ، GBAO – 18.7 تن و غیره صورت گرفت.

کپور نقره در کل حجم صید ماهی – 434.3 تن ، کپور – 319.9 تن و انواع دیگر ماهی غالب است.

در طول دوره گزارش ، هزینه های تولید برای پرورش ماهی و کارهای تحقیقاتی به بیش از 10.2 میلیون سومونی رسیده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>