تئاتر بولشوی باله “نوریف” را از کارنامه حذف کرد

ولادیمیر اورین: باله “Nureyev” با قانون LGBT مطابقت ندارد

باله نوریف توسط کارگردان کریل سربرنیکوف از رپرتوار تئاتر بولشوی خارج شد.

همانطور که مدیر موسسه فرهنگی ولادیمیر اورین توضیح داد، لغو تولید با قانون تبلیغات دگرباشان جنسی مرتبط است. این عملکرد با «موضوعات کاملاً بی چون و چرای مرتبط با ترویج ارزش‌های غیرسنتی» مطابقت ندارد.

هنوز هیچ پیامی در سایت تئاتر درباره لغو باله وجود ندارد.

این تولید به رقصنده برجسته رودلف نوریف اختصاص دارد که در سال 1961 اتحاد جماهیر شوروی را ترک کرد. در سال 2017، به دلیل اعتراضات وزیر فرهنگ وقت ولادیمیر مدینسکی، که در باله تبلیغات جنسی غیرسنتی را مشاهده کرد، نمایش برتر باله به تعویق افتاد.

همچنین ببینید: “روسیه معیارهای تبلیغات دگرباشان جنسی را تایید می کند”