تاجیکستان برای همکاری چند جانبه با کشورهای آسیای میانه و چین – اخبار تاجیکستان

زاوقی‌زدا زوقی امین وزیر توسعه اقتصادی و تجارت در 18 آوریل 2023 در اولین نشست وزرای مسئول فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی خارجی «چین و کشورهای آسیای مرکزی» در قالب ویدئو کنفرانس شرکت کرد. گزارش وزارت

این نشست با هدف یافتن فرصت هایی برای تحریک همکاری های دوجانبه و چندجانبه، افزایش گردش مالی تجارت خارجی، جذب سرمایه، ایجاد سرمایه گذاری های مشترک و سایر زمینه ها برگزار شد.

زاوکیزودا ز.ا در این نشست خاطرنشان کرد: همکاری های راهبردی بین کشورهای ما در حال رسیدن به سطح بالایی است و شامل حوزه های اولویت است.

جمهوری تاجیکستان برای تقویت همکاری های چند جانبه با چین و کشورهای آسیای مرکزی اهمیت ویژه ای قائل است.

جمهوری خلق چین به یکی از شرکای اصلی تجاری و یکی از بزرگترین سرمایه گذاران بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی از جمله جمهوری تاجیکستان تبدیل شده است.

همچنین Zavkizoda Z.A در این نشست پیشنهادات خاصی را در مورد توسعه همکاری در زمینه های تجارت، اقتصاد، تجارت دیجیتال، سرمایه گذاری، توسعه حمل و نقل و لجستیک، ساخت جاده ها و راه آهن، به ویژه ایجاد وسایل نقلیه الکتریکی در جمهوری ارائه کرد. تاجیکستان، اجرای پروژه‌های «اقتصاد سبز»، «اقتصاد دیجیتال»، ایجاد «پارک‌های فناوری»، «فناوری‌های دیجیتال»، «نیروگاه‌های برق آبی» و معرفی سامانه «تجارت الکترونیک».

در پایان این نشست نمایندگان کشورهای شرکت کننده آمادگی خود را برای گسترش هرچه بیشتر همکاری های دوجانبه سودمند و اجرای موارد ذکر شده اعلام کردند.