تاجیکستان به عنوان عضو کمیته عضویت سازمان جهانی گردشگری برای سال های 2023-2027 انتخاب شد – اخبار تاجیکستان

کمیته توسعه گردشگری زیر نظر دولت جمهوری تاجیکستان گزارش می دهد که جمهوری تاجیکستان به عنوان عضو کمیته عضویت سازمان جهانی گردشگری برای سال های 2023-2027 انتخاب شده است.

به گفته این منبع، انتخاب تاجیکستان به عنوان عضو کمیته عضویت سازمان جهانی گردشگری برای سال های 2023-2027 در چارچوب شصت و هشتمین نشست کمیسیون سازمان جهانی گردشگری برای اروپا که از 31 می تا ژوئن برگزار می شود، انجام شد. 2 تحت نظارت دولت بلغارستان در صوفیه.

ریاست هیئت جمهوری تاجیکستان بر عهده کمول الدین مؤمن زاده، رئیس کمیته توسعه گردشگری است.

مایه خرسندی است که در شصت و هشتمین نشست کمیسیون سازمان جهانی گردشگری، جمهوری تاجیکستان به همراه اسپانیا و ازبکستان به عضویت کمیته عضویت برای سال های 2023-2027 انتخاب شدند. این موفقیت نقش مهمی برای موقعیت تاجیکستان به عنوان عضوی فعال در سازمان ایفا می کند.

عضویت تاجیکستان در این ساختار که یکی از آژانس های 12 گانه سازمان ملل متحد است، در کنار بررسی بهترین تجارب بین المللی و مشارکت در روند حل مسائل موضوعی این صنعت، سود زیادی در شکل گیری و بیشتر دارد. تقویت وجهه جمهوری به عنوان یک کشور توریستی.

در چارچوب شصت و هشتمین نشست کمیسیون سازمان جهانی گردشگری، امروز، دوم ژوئن، نشست رئیس کمیته توسعه گردشگری با دبیرکل این سازمان پیش بینی می شود.