تاجیکستان در رده بندی ثروتمندترین کشورها در میان کشورهای آسیای مرکزی در رتبه آخر قرار گرفت – اخبار تاجیکستان

نسخه آمریکایی مجله Global Finance رتبه بندی ثروتمندترین کشورهای جهان (ثروتمندترین کشورهای جهان) را که شامل 185 ایالت می شود، تهیه کرده است.

به گزارش اس ای نیوز، در میان کشورهای آسیای میانه: تاجیکستان در این رتبه بندی رتبه 153 را به خود اختصاص داد.

در این رده بندی قزاقستان در جایگاه 50 و ترکمنستان در جایگاه 77 قرار گرفت. ازبکستان در این رتبه بندی به ترتیب رتبه 127 و قرقیزستان با رتبه 142 و تاجیکستان رتبه 153 را کسب کردند.

قطر به عنوان ثروتمندترین کشور جهان معرفی شد. در رتبه دوم لوکزامبورگ و در رتبه سوم – سنگاپور قرار دارد. فقیرترین کشورها مالاوی، کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی هستند.

این فهرست بر اساس داده های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تهیه شده است. این نشریه برابری قدرت خرید سرانه را در نظر گرفته است که هزینه نسبی زندگی و نرخ تورم در کشورها را در نظر می گیرد.