تاجیکستان در مجمع بین المللی مبارزه با فقر شرکت می کند – اخبار تاجیکستان

روسیه در 14 جولای میزبان اولین مجمع بین المللی مبارزه با فقر خواهد بود. به گزارش تاس با اشاره به ویاچسلاو کارتوخین، معاون رئیس مجلس قانونگذاری منطقه ولادیمیر، رئیس باشگاه گفتگوی بین المللی دیالوگ، هیئت هایی از چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در آن شرکت خواهند کرد.

این مجمع در 14 ژوئیه در ولادیمیر برگزار خواهد شد و در مورد روش های مبارزه با فقر، بهبود استانداردهای زندگی و همچنین مقابله با تروریسم و ​​افراط گرایی بحث خواهد شد. کارتوخین گفت: هیئت های مؤسسه اداری پکن، دانشگاه ملی ازبکستان به نام میرزو اولوگ بیک، نمایندگان آکادمی دیپلماتیک قرقیزستان و آکادمی مدیریت دولتی تحت ریاست جمهوری تاجیکستان قبلاً مشارکت خود را تأیید کرده اند.

«نیاز به چنین رویدادهایی با وضعیت ژئوپلیتیک کنونی مرتبط است. روسیه اکنون در حال توسعه روابط با کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه است. کارتوخین افزود: وظیفه ما تقویت این تعامل در مورد موضوعات موضوعی است.