تاجیکستان موضع خود را در مورد دیجیتالی شدن و اقتصاد سبز در منطقه ارائه کرد – اخبار تاجیکستان

در 17 آوریل 2023، نشست وزرای کشورهای عضو برنامه ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصاد آسیای مرکزی (SPECA) به عنوان بخشی از هفتادمین نشست کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای کشورهای اروپایی (UNECE) در ژنو برگزار شد. به گزارش سرویس مطبوعاتی این وزارت، که با حضور نورالدین زاده احل الدین معاون توسعه اقتصادی و تجارت برگزار شد.

این رویداد تحت ریاست جمهوری آذربایجان و به ابتکار UNECE و کمیسیون امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای کشورهای آسیا و اقیانوسیه (UN ESCAP) برگزار شد.
در این دیدار موضوعاتی پیرامون چشم‌انداز اصلی تلاش برای تنوع‌سازی راه‌های ترانزیتی و تصویب نقشه راه در این راستا، تسهیل روند تجارت و حمل‌ونقل، دیجیتالی‌سازی و اقتصاد سبز در منطقه و ایجاد یک صندوق و دبیرخانه SPECA مورد بحث قرار گرفت.

نورالدین زاده ع.، به عنوان رئیس کارگروه تجارت SPECA در این مراسم، خاطرنشان کرد که در تاجیکستان کارهای مهمی در این زمینه ها انجام شده است و با ارائه اطلاعات در مورد این موضوعات، موضع کشور را با در نظر گرفتن ارائه کرد. منافع اقتصاد ملی

همچنین در پایان این نشست، “بیانیه وزارتی” برای بررسی برای تقویت همکاری بیشتر بین کشورهای عضو SPECA ارائه شد.