تاجیکستان واردات الوار از روسیه را دو برابر کرد – اخبار تاجیکستان

به گفته دفتر Rosselkhoznadzor برای منطقه کیروف، جمهوری اودمورت و قلمرو پرم، در دوره گذشته آوریل 2023، صادرکنندگان الوار از منطقه کاما بیش از هزار متر مکعب چوب به جمهوری‌های تاجیکستان و ازبکستان ارسال کرده‌اند. . همه محصولات مراحل آزمایش آزمایشگاهی را گذراندند که وجود ارگانیسم های مضر قرنطینه را در آن نشان نداد.

در مجموع، از آغاز سال 2023، منطقه پرم بیش از 42.4 هزار متر مربع محصولات چوب نرم به تاجیکستان و ازبکستان عرضه کرده است. صادرکنندگان داخلی چوب منطقه 551 گواهی بهداشت گیاهی دریافت کردند.

برای مقایسه، در چهار ماهه اول سال 2022، تامین کنندگان پرم 18.2 هزار مترمکعب محصولات جنگلی را به این جمهوری ها ارسال کردند و 354 گواهی بهداشت گیاهی برای این قطعات دریافت کردند.