تاجیکستان و آلمان درباره برگزاری رویدادهای فرهنگی مشترک گفتگو کردند – اخبار تاجیکستان

به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه جمهوری تاتارستان، موضوعات مربوط به برگزاری رویدادهای فرهنگی مشترک تاجیکستان و آلمان در آلمان مورد بررسی قرار گرفت.

در 8 می 2023، امام الدین ساتوروف سفیر تاجیکستان در آلمان با آنا بارتلز، کمیسر سیاست فرهنگی وزارت امور خارجه آلمان فدرال دیدار کرد.

در این دیدار طرفین در خصوص لزوم تقویت بیشتر همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های اولویت‌دار فرهنگی، علمی و آموزشی و همچنین در خصوص برگزاری رویدادهای فرهنگی مشترک تبادل نظر کردند.