تاجیکستان و ISDB قصد دارند روابط دوجانبه را در سه سال آینده تقویت کنند – اخبار تاجیکستان

زاوکا زاوکیزودا وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در 26 می با هیئت بانک توسعه اسلامی به سرپرستی ابراهیم شکری مدیر منطقه آسیای مرکزی دیدار کرد که طی آن استراتژی همکاری جدید بین جمهوری تاجیکستان و گروه IDB مورد بحث قرار گرفت.

هدف از این راهبرد تقویت همکاری های دوجانبه و اجرای پروژه های اولویت دار کشور برای 3 سال آینده است.

تاکید شد که در چارچوب استراتژی جدید همکاری جمهوری تاجیکستان و بانک توسعه اسلامی، اولویت به انرژی، صنعت، حمل و نقل، دیجیتالی شدن و بخش خصوصی باشد.

در پایان این دیدار، طرفین آمادگی خود را برای گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های دوجانبه ابراز کردند.