تاجیکستان کمترین دستمزد را برای کارگران کشاورزی و جنگلداری دارد – اوستا

تاجیکستان کمترین دستمزد را برای کارگران کشاورزی و جنگلداری دارد

7 دسامبر 2020 ، ساعت 09:07

06اوستا. Tj | 07.12.2020 | کمترین دستمزد در تاجیکستان به کارگران کشاورزی ، جنگلداری و ماهیگیری پرداخت می شود.

طبق آژانس آمار تحت ریاست جمهوری تاتارستان ، دستمزد آنها 563 سومونی (49 دلار) بود.

بیشترین دستمزد مربوط به کارمندان واسطه گری مالی (بانک ها) و بیمه 3،397 سومونی (300 دلار) بود.

این شاخص در استخراج مواد معدنی بالغ بر 2.4 هزار سامونی ، ساخت و ساز – 2.4 هزار سامونی و بخش برق و تأمین آب – 2.3 هزار سامونی است.

به گفته این منبع ، متوسط ​​دستمزد اسمی ماهانه در جمهوری در سپتامبر سال جاری بالغ بر 1426 سومونی بوده است

حداقل دستمزد 400 سامانی (35 دلار) است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>