تایمز – اخبار تاجیکستان از پوتین خواسته شد به آفریقای جنوبی نیاید وگرنه مجبور می شود او را دستگیر کند

از پوتین، رئیس جمهور روسیه خواسته شد که به نشست بریکس نیاید، بلکه از طریق زوم به صورت آنلاین در آن شرکت کند.

این امر به این دلیل است که جمهوری آفریقای جنوبی یکی از کشورهایی است که اساسنامه رم را امضا کرده است که آن را ملزم به تبعیت از تصمیمات ISS می کند.

همانطور که در این نشریه اشاره شد، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که پرتوریا به دنبال مشاوره حقوقی در مورد تعهدات خود برای دستگیری پوتین بود.