تظاهرات مجدد در قزاقستان

صدها تن از ساکنان شهر ژاناوزن در منطقه مانگیستاو در جنوب غربی قزاقستان در میدان مرکزی تجمع کرده و خواهان آزادی هموطنانی هستند که پیشتر در آستانه بازداشت شده بودند.

بعدازظهر دیروز کارگران در حین اعتصاب از مقابل وزارت نیرو در آستانه به طرز وحشیانه ای توسط پلیس بازداشت شدند. کارگران نفت از اخراج ها ناراضی بودند و خواستار ملاقات با مسئولان و نمایندگان شرکت نفت شدند.

ثبت مجدد اعتراضات در قزاقستان برای اولین بار اخبار تاجیکستان – Avesta.tj.