«تهاجم» در سال 2023 در منطقه کالوگا لغو شد

فرماندار شاپشا: «تهاجم» به منطقه کالوگا به سال 2024 موکول شد.

فرماندار منطقه کالوگا ولادیسلاو شاپشا گفت که امسال جشنواره موسیقی “تهاجم” در این منطقه برگزار نخواهد شد. جشنواره راک قرار بود در اوایل ماه اوت در روستای Mityaevo در منطقه Borovsky برگزار شود.

شاپشا گفت: «اکنون زمان تهاجم نیست.

به گفته وی، پیش از این به زیردستان خود دستور داده بود تا گزارشی از آمادگی منطقه برای برگزاری این مراسم با توجه به نظر اهالی و بر اساس نتایج ارتباط با برگزارکنندگان و قانون تهیه کنند. افسران مجری، او تصمیم گرفت.

این مقام گفت: “محل برگزاری تغییر خواهد کرد. جشنواره در حال به تعویق افتادن است – ما حمله به منطقه کالوگا را به سال 2024 به تعویق می اندازیم.”