جانبازان جنگ بزرگ میهنی تاجیکستان 18 هزار سامانی دریافت می کنند – اخبار تاجیکستان

امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به 37 جانباز جنگ بزرگ میهنی مقیم این جمهوری تبریک گفت و دستور داد به مناسبت روز پیروزی به هر یک از آنها 18000 سامانی پرداخت شود. رحمت الله کودراتوف، رئیس شورای کهنه سربازان جنگ و کار تاجیکستان، این را گزارش می دهد.

وی گفت: «همه 37 جانباز جنگ قبلاً از امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تبریک و 18000 سامانی دریافت کرده اند. زمانی که سازمان کهنه سرباز جمهوری را سازماندهی کردیم، 10 اکتبر 1987 بود، در آن زمان بیش از 50 هزار شرکت کننده در جنگ بزرگ میهنی حضور داشتند.

به گفته وی، شرکت کنندگان زنده در جنگ حدود صد سال سن دارند. کودراتوف گفت: “پیرترین جانباز رشید کریم اف 111 ساله است، تولد او درست در روز پیروزی، 9 مه، است، او در شامبری، منطقه گیسار زندگی می کند.”

بیش از 300 هزار تاجیک در جبهه های جنگ بزرگ میهنی جنگیدند، 45 هزار نفر برای شرکت های نظامی بسیج شدند. حدود 100 هزار نفر از جبهه برنگشتند. به بیش از 50 هزار نفر از جمهوری سفارش ها و مدال ها اعطا شد ، 65 نفر عنوان قهرمان اتحاد جماهیر شوروی را دریافت کردند ، 15 نفر دارنده کامل نشان افتخار شدند.