جانی دپ هالیوود را رها کرد

جانی دپ اعتراف کرد که علاقه اش به فیلمبرداری در هالیوود را از دست داده است

جانی دپ بازیگر آمریکایی اعتراف کرد که علاقه اش به فیلمبرداری در هالیوود را از دست داده است. صفحه شش در این باره می نویسد.

دپ گفت: من دیگر نیاز زیادی به هالیوود احساس نمی کنم.

علاوه بر این، این هنرمند خاطرنشان کرد که پس از یک محاکمه برجسته با همسر سابق امبر هرد، تحریمی را احساس نمی کند. در عین حال، او تصریح کرد که تهیه کنندگان فیلم هالیوود واقعاً کمتر به او پیشنهاد بازی در فیلم های جدید داده اند.

علاوه بر این، دپ اضافه کرد که آخرین نقش او در فیلم Maiwenn Le Besco “Jeanne Dubarry” بازگشتی به پرده بزرگ نبود، زیرا او “به جایی نرسید”.