جسد رومن ویکیتوک را خواهرزاده اش به لویو می برد

بعد از مراسم تشییع جنازه در تئاتر مسکو ، تابوت همراه با جسد کارگردان رومن ویکیتوک که در بیمارستان از عواقب ویروس کرونا درگذشت ، به لوویو می رود ، جایی که والدینش در آنجا دفن شده اند. خواهرزاده ناتالیا بدن را همراهی می کند. او تنها کسی بود که توانست از مرزهای اوکراین و روسیه عبور کند.

در تئاتر معروف اپرا و باله لوویو ، وداع با رومن ویکیتوک برگزار می شود و لا تراویاتا اجرا می شود. او معتقد بود که بدون پوشیدن لا تراویاتا مردن غیرممکن است. عصر در مسکو در تئاتر رومی ویکی تیوک “Phaedra” افسانه ای بازی می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>