جمعیت تاجیکستان به 9.5 میلیون نفر می رسد – اوستا

جمعیت تاجیکستان نزدیک به 9.5 میلیون نفر است.

26 نوامبر 2020 ، ساعت 09:16

یازدهاوستا. Tj | 26.11.2020 | براساس آژانس آمار این کشور ، جمعیت تاجیکستان طی سال گذشته 2 درصد افزایش یافته و به 9 میلیون و 444.2 هزار نفر رسیده است.

در بخش منطقه ای ، جمعیت در منطقه خاتلون بیش از 3.4 میلیون نفر ، منطقه سغد – بیش از 2.7 میلیون نفر ، GBAO – 230.4 هزار نفر ، RRS – بیش از 2.2 میلیون نفر و شهر دوشنبه – 871 نفر ، 6 هزار نفر.

در ابتدای سال گذشته ، آژانس بیمه اجتماعی و حقوق بازنشستگی تاجیکستان گزارش داد که طی 28 سال گذشته ، جمعیت تاجیکستان 3.7 میلیون نفر رشد کرده و در پایان سال 2018 به 9.1 میلیون نفر رسیده است.

لازم به ذکر است که این رقم در سال 1990 تنها 5.4 میلیون نفر بوده است. در همان زمان ، طبق پیش بینی ، در سال 2023 جمعیت جمهوری به 10 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

خاطرنشان می شود که در حال حاضر متوسط ​​امید به زندگی در کشور 75 سال است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>