جپاروف در مرز: مصمم هستیم با روحیه دوستی با تاجیکستان همکاری کنیم – اخبار تاجیکستان

به گزارش اسپوتنیک قرقیزستان، صدیر جپاروف رئیس جمهور در نشست آسیای مرکزی و چین گفت که قرقیزستان با روحیه دوستی و حسن همجواری مصمم است با تاجیکستان همکاری کند.

جپاروف در مرز: مصمم هستیم با روحیه دوستی با تاجیکستان همکاری کنیم – اخبار تاجیکستان

وی خاطرنشان کرد: قرقیزستان به همراه چین و قزاقستان تحدید حدود و تعیین مرزهای دولتی را تکمیل کردند و بحث تحدید حدود با ازبکستان تکمیل شد.

اکنون ما به طور فعال با همکاران ازبکستانی خود برای تکمیل تعیین مرز کار می کنیم. در همین راستا، با روحیه دوستی و حسن همجواری، ما مصمم به همکاری با تاجیکستان هستیم.