جیانی اینفانتینو رئیس فیفا برای یک سفر رسمی وارد تاجیکستان شد – اخبار تاجیکستان

رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در فرودگاه بین المللی دوشنبه به گرمی مورد استقبال قرار گرفت.

در بخشی از این سفر رسمی، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا توسط امامعلی رحمان، بنیانگذار صلح و وحدت ملی، رهبر ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان، پذیرایی خواهد شد.

علاوه بر این، جیانی اینفانتینو دیدارهای رسمی با رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان خواهد داشت که در آن درباره توسعه فوتبال در این کشور گفتگو خواهد شد.

رئیس فیفا همچنین در هشتمین کنگره اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی در دوشنبه شرکت خواهد کرد که در آن رهبری CAFA برای یک دوره جدید چهار ساله انتخاب خواهد شد.

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا برای یک سفر رسمی وارد تاجیکستان شد – اخبار تاجیکستان