“خداحافظ شهر محبوب من”: کنسرت زمفیرا در تاشکند لغو شد

“خداحافظ شهر محبوب من”: کنسرت زمفیرا در تاشکند لغو شد

کنسرت زمفیرا در ماه اوت در تاشکند لغو شد

کنسرت زمفیرا خواننده (که توسط وزارت دادگستری به عنوان یک عامل خارجی شناخته شده است) در تاشکند لغو شد. این اجرا برای 24 آگوست در کاخ دوستی مردم برنامه ریزی شده بود.

خود این خواننده در کانال تلگرامی خود در مورد آنچه اتفاق افتاده گزارش داد: “کنسرت در تاشکند برگزار نخواهد شد.” او به خاطر “اعلام زودهنگام کنسرت” عذرخواهی کرد.

به گفته زمفیرا، امکان توافق با برگزارکنندگان وجود نداشت. این خواننده نوشت: متاسفیم و امیدواریم در آینده شما را ببینیم.

اکنون وزارت دادگستری روسیه در حال بررسی شکایت این خواننده مبنی بر حذف وی از وضعیت خود به عنوان یک عامل خارجی است. انتظار می رود این درخواست در 14 ژوئن بررسی شود.