دادگاه از رسیدگی به ادعای پسر تسوی علیه استودیوی معلم خودداری کرد

به گزارش RIA Novosti به نقل از سرویس مطبوعاتی دادگاه ، دادگاه پرسننسکی مسکو تصمیم گرفت که ادعای الکساندر تسوی علیه استودیوی فیلم الکسی معلم کارگردان و توزیع کنندگان فیلم را بدون حرکت رها کند.

پیش از این ، فرزند ویکتور تسوئی ، موسیقیدان راک شوروی ، الکساندر ، به دلیل استفاده غیرقانونی از تصویر پدر مشهور خود در فیلم بلند “تسوئی” ، علیه استودیوی فیلم معلم شکایت کرد. وی خواستار حذف این تصویر و منع استفاده از داده های شخصی نوازنده راک شد. گفته می شود که شاکی تقاضای جبران خسارت غیر معنوی را نکرده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>