دادگاه از رسیدگی به ادعای پسر تسوی علیه استودیوی معلم خودداری کرد

به گزارش RIA Novosti به نقل از سرویس مطبوعاتی دادگاه ، دادگاه پرسننسکی مسکو تصمیم گرفت که ادعای الکساندر تسوی علیه استودیوی فیلم الکسی معلم کارگردان و توزیع کنندگان فیلم را بدون حرکت رها کند.

پیش از این ، فرزند ویکتور تسوئی ، موسیقیدان راک شوروی ، الکساندر ، به دلیل استفاده غیرقانونی از تصویر پدر مشهور خود در فیلم بلند “تسوئی” ، علیه استودیوی فیلم معلم شکایت کرد. وی خواستار حذف این تصویر و منع استفاده از داده های شخصی نوازنده راک شد. گفته می شود که شاکی تقاضای جبران خسارت غیر معنوی را نکرده است.