دبیرکل سازمان همکاری شانگهای: کشورهای عضو این سازمان برای بهبود استانداردهای زندگی تلاش می کنند – اخبار تاجیکستان

به گزارش ریانووستی، ژانگ مینگ، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای گفت که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) در حال تعمیق همکاری برای بهبود استانداردهای زندگی ساکنان و اشتراک نظر در مورد نیاز به کاهش فقر هستند.

دبیرکل سازمان همکاری شانگهای در همایشی با موضوع کاهش فقر و پایداری گفت: «کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دارای درک مشترک هستند و از فلسفه توسعه مردم محور، تعمیق همکاری برای بهبود رفاه و استانداردهای زندگی مردم در فضای سازمان همکاری شانگهای حمایت می کنند. توسعه.

وی خاطرنشان کرد که به عنوان دبیر کل سازمان همکاری شانگهای در طول سفر به کشورهای عضو، اغلب صدای مشترک آنها را در خصوص اقدامات در جهت رفع فقر و بهبود شرایط زندگی مردم می شنود. کمیته همکاری مشترک سازمان همکاری شانگهای چین برای همسایگی، دوستی و همکاری فعال است و اقدامات مشخصی را در مورد موضوع فقر و بستری برای همکاری در این زمینه پیشنهاد می کند.

دبیرکل سازمان همکاری شانگهای ابراز اطمینان کرد که مجمع سازمان همکاری شانگهای در این هفته به درک دستاوردهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با فقر و به اشتراک گذاری دانش آنها کمک خواهد کرد و نتایج این نشست در چارچوب این مجمع به عمل تبدیل خواهد شد. در اسرع وقت. وی افزود: سازمان همکاری شانگهای آماده است تا بستر مناسبی را برای تقویت همکاری در این زمینه برای اعضا فراهم کند.

علاوه بر این، ژانگ مینگ نیاز به ادامه توسعه همکاری در زمینه کشاورزی و نوسازی آن را اعلام کرد. به عقیده وی، تنها همکاری علمی و فنی می تواند فرصت های کشاورزی موجود در کشورها را به خوبی تحقق بخشد و ظرفیت های عظیم را به نیروی مولد تبدیل کند که به نفع کل جهان است. دبیرکل سازمان همکاری شانگهای در حال توسعه روابط در این زمینه با سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز است و دو هفته پیش دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای و دبیرخانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) رویدادهای موفقی را برگزار کردند. کارشناسان در مورد تحولات وضعیت و معرفی روش های فراگیر در حوزه نوآوری کشاورزی تبادل نظر کردند.

مجمع سازمان همکاری شانگهای در زمینه کاهش فقر و توسعه پایدار از 29 می در استان شانشی چین برگزار می شود. یکی از موضوعات اصلی این مجمع، تبادل نظر به منظور غنی سازی، همکاری برای یک پیروزی مشترک – ترویج کاهش فقر و توسعه پایدار مناطق روستایی در کشورهای سازمان همکاری شانگهای است.