درباره اعمال محدودیت برای تردد وسایل نقلیه در جاده دوشنبه – چانک – اخبار تاجیکستان

به گزارش NIAT خاور به نقل از شرکت راه حل های نوآورانه راه در جمهوری، از اول خرداد تا 31 مرداد ماه سال جاری از ساعت 10 الی 19 محدودیت تردد وسایل نقلیه در بزرگراه دوشنبه – چانک اعمال می شود. تاجیکستان

به گفته این منبع، این محدودیت ها به منظور تعمیر اساسی بیشتر بخش های بزرگراه دوشنبه – چانک اعمال می شود.

محدودیت ها برای وسایل نقلیه سنگین اعمال می شود که هر محور محرک آن برای حداکثر 6 تن طراحی شده است.

این مرحله بر اساس الزامات فرمان دولت جمهوری تاجیکستان “در مورد اعمال محدودیت های فصلی در حرکت وسایل نقلیه در جاده های عمومی” انجام می شود و شرایطی را برای محافظت از جاده در برابر آسیب های زودهنگام ایجاد می کند. ایمنی مسافران و رانندگان و همچنین وسایل نقلیه.

خاطرنشان می شود که چنین اقدامی نه تنها در جمهوری تاجیکستان، بلکه در اکثر کشورهای جهان انجام شد و نتایج خوبی نیز به همراه داشت.