درگذشت الكساندر گوردون – MK

الكساندر گوردون ، كارگردان عضو اتحادیه سینماگران روسیه ، در سن 88 سالگی درگذشت.

این در اتحادیه گزارش شده است. همکاران کارگردان خاطر نشان کردند که وی با آندری تارکوفسکی همکاری کرده و تصاویر “قاتلان” و “امروز اخراج نخواهد شد” با او شلیک کرد.

گوردون همچنین در فیلم های “آخرین شب در بهشت” ، “سرقت” ، “سرگئی لازو” ، “صحنه هایی از زندگی خانوادگی” و دیگران کار کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>