درگذشت کارگردان Roman Viktyuk – MK

رومن ویکیتوک ، کارگردان و هنرمند خلق روسیه درگذشت. وی در 85 سالگی زندگی خود درگذشت. همانطور که در ریاست تئاتر رومی ویکیتوک مسکو گزارش شد ، این اتفاق در بیمارستان رخ داد.

در پایان ماه اکتبر ، مدیر در یکی از بیمارستان های مسکو بستری شد. در آنجا وی در حال بهبودی از ویروس کرونا بود. رسانه ها گزارش دادند که در ابتدا وی در واحد درمان دوم بیمارستان بالینی شهر باخروشین بستری شد. اما سپس وضعیت این هنرمند بدتر شد و وی به مراقبت های ویژه منتقل شد.

بخوانید “جزئیات مرگ رومی ویکیوتیک: ویروس کرونا وجود داشت ، به شدت بدتر شد”