دریچه هوای چهارگوشِ ترکیبی بصورت تایلی

در همین حالت روزنه سفت شده، استنوسیس دریچه، و باعث می شود جریان خون کمتری از دریچه عبور کند. زمانی یک یا این که چندتا از روزنه های قلب سفت می شوند، ماهیچه قلب بایستی برای پمپاژ خون به داخل دریچه، همت بیشتری بکند. زمانیکه باکتریها وارد جریان خون شده و به قلب حمله میکنند، بیماری دریچه های خطی اسلوت اندوکاردیت پیش میآید. جایگزینی دریچه آئورت معیوب از شیوه جراحی، بهترین درمانی میباشد که تقریباً برای هر بیماری می تواند انجام شود و نتیجه های بهبودی مریض بعد از اين عمل نیز دوچندان خوب و اميدبخش است. در جراحی دریچه قلب، پزشک از داخل کشاله ران تیوبی دوچندان کوچک، نازک و توخالی به اسم میله کتتر را وارد رگ خونی بیمار (که به قلب متصل می شود) می کند و آن را تا آئورت قلب پیش می برد. یک آزمایش ایکس ری از قفسه سینه به پزشکان در انتخاب شرایط ریه های افراد هم یاری می دریچه خطی کرج کند. در برخی از موردها که فرد آیتم حیث از بیماری سرخرگهای محیطی در قسمت ران پا نیز رنج میبرد، همین کاتتر از شیوه یک بریدگی ریز که در سمت چپ قفسه سینه (روش ترانس اپیکال) و یا این که حتی در پایین کتف (روش اکسیلاری) ایجاد میشود، به قلب فرستاده میشود. در اشخاص پیر و ضعیفی که خطر بروز دلایل ناشی از جراحی در آن ها فراوان است، میتوان جایگزینی دریچه آئورت را به وسیله یک کاتتر که از طریق سرخرگ ران پا به سمت قلب سوق دهی میشود، انجام داد. والولوپلاستی که به اسم جراحی روزنه قلب هم شناخته می شود یک عدد از اعمال جراحی است که برای معالجه سفتی روزنه میترال و بسته شدن دریچه های قلب به کار گیری می شود. پزشک ممکن هست در رخ شدت رجوع دریچه میترال، چه حساس علامت ها یا فارغ از آن، معالجه جراحی را توصیه کند. در این کار یک کاتتر (سوند) که یک بالن در نوک آن تعبیه شده است، از شیوه یک سیاهرگ یا سرخرگ به درون قلب ساماندهی میشود. عموماً دریچه هوا ی آهنی پره Z نیاز به دمپر ندارد. در رخ نیاز به تنظیمِ هوای خروجی از معبرِ دریچه هوا ی جت نازل می توان به راحتی حساس به کارگیری از دمپر پروانه ای که در پشت روزنه کارگزاری می شود میزانِ هوای عبوری از دریچه جت نازل را کنترل یا مسدود نمود. از پاراگراف ی این مشکلات می اقتدار به تغییر و تحول در ساختار دریچه های قلب به علت اشکال بیماری ها یا این که عفونت ها، مانند تب روماتیسمی یا این که اندوکاردیت اشاره کرد.