در آستانه صد و چهل و پنجمین سالگرد این نویسنده بزرگ، کتاب «صدرالدین عینی. نامه ها» – اخبار تاجیکستان

کارکنان مؤسسه زبان و ادبیات به نام رودکی در آستانه صد و چهل و پنجمین سالگرد تولد بنیانگذار ادبیات شوروی تاجیکستان، صدرالدین عینی، کتاب «صدرالدین عینی» را منتشر کردند. نامه ها،» به گزارش سرویس مطبوعاتی کتابخانه ملی تاجیکستان.

به گفته یک منبع، کارمندان انستیتوی زبان و ادبیات به نام رودکی آکادمی ملی علوم تاجیکستان انزورت ملک زاده و گلبهور عثمونوا در آستانه صد و چهل و پنجمین سالگرد تولد بنیانگذار ادبیات شوروی تاجیکستان، مربی، قهرمان صدرالدین عینی از تاجیکستان کتاب «صدرالدین عینی. نامه ها» به زبان تاجیکی با حجم 664 صفحه.

این کتاب حاوی نامه‌ها، مکاتبات، اسناد و مطالبی است که نگرش صدرالدین عینی به مشکلات زمان خود را مشخص می‌کند.
در صفحه اول کتاب مقاله ای از انزرات ملک زاد با عنوان «استود عینی و نامه هایش» آمده است که در آن به سهم ویژه س.

«در کنار خلق شعر و نثر الهام‌بخش، ادبیات رساله‌ای بخشی از فعالیت‌های مستمر و روزمره استاد صدرالدین عینی بود. استاد عینی ادبیات رساله را یک معجزه کوچک ادبی می دانست و از آن به عنوان پیام رسان بی غرض برای دوستان شخصیت های برجسته زمان خود استفاده می کرد. ژانر یا مکاتبات نامه نگاری به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی علمی و ادبی در خدمت استاد عینی قرار گرفت.

استاد عینی گاه در یک ماه بیش از 4-5 نامه مفصل و جامع با مضامین مختلف ادبی و علمی به شخصیت های شناخته شده زمان خود مانند لاهوتی، میرشکار، تورسون زاده، پیرمحمدزاده و دیگران می نوشت که گواه نیروی خلاقانه قوی اوست. ملک زاده نوشت و لحظه ای بدون توجه به مسائل مبرم علم و فرهنگ رها نشویم.