در اسپیتامن یک نفر بر اثر تصادف جان باخت – اخبار تاجیکستان

در 24 مه 2023، حدود ساعت 06:00، راننده خودروی اوپل آسترا، نصرولوف افضلبک آزاماتوویچ، متولد 1998، ساکن شهر اسپیتامن، هنگام حرکت در خیابان اصلی کنترل خود را از دست داد و به عابر پیاده مرادبوکیف داورونبک برخورد کرد. بوکی احمدوویچ، متولد 1968، ساکن محلی.

در نتیجه عابر پیاده که دچار جراحات شدید بدنی شده بود در بیمارستان جان خود را از دست داد.