در تاجیکستان به دلیل طوفان گرد و غبار توصیه می شود از پیاده روی مکرر خودداری شود – اخبار تاجیکستان

آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان توصیه می کند از پیاده روی مکرر در 24 ساعت آینده خودداری شود.

به گزارش آژانس، طی روزهای آینده در مناطق جنوبی و مرکزی منطقه ختلان (نوسیری خسرو، کوبودین، شاارتوز، جیحون، دوستی، پنج، رومی، وخش، دانگره، ووسه، شهرهای بوختر و کولیاب) در نواحی تابعه مرکزی (یوان، نورک، تورسون زاده، گیسار، وحدت، شهر دوشنبه) و همچنین در مناطق جنوبی و شمالی منطقه سغد (ایستاراوشان، اسپیتامن، مستچا، جابر رسول اف، خجند، کنی بادام، اسفارا، پنجیکنت) به دلیل عوامل هواشناسی (طوفان های گرد و غبار)، نفوذ به کشور از جنوب غرب، جنوب و شمال، آلودگی هوا با ذرات معلق (گرد و غبار)، ذرات 2.5 میکرون در اندازه (Pm-2.5) و ذرات 10 میکرون (Pm) -10) در حال افزایش است.

به شهروندان توصیه می‌شود از پیاده‌روی مکرر در طول روز در خیابان‌ها به‌ویژه در نزدیکی بزرگراه‌های دارای ترافیک سنگین و در حین انجام کارهای میدانی خودداری کنند.