در تورسون زاده دعوا به چاقو کشی تبدیل شد – اخبار تاجیکستان

سرویس مطبوعاتی وزارت امور داخلی جمهوری تاتارستان گزارش می دهد که در تورسون زاده، درگیری به ضرب چاقو تبدیل شده است.

به گفته یک منبع، یک شهروند 33 ساله محلی با مراجعه به ریاست وزارت امور داخله برای شهر تورسون زاده اظهار داشت که در 23 اردیبهشت 1392 در زمانی که در بازار برکت در یک بازار حضور داشته است. تعمیرگاه تلفن همراه در شهر تورسون زاده، جوانی 15 ساله از اهالی محل با وی درگیر شد و او را با چاقو مجروح کرد.

در ادامه مقتول به بیمارستان منتقل شد.

تحقیقات در مورد این واقعیت در حال انجام است.