در ختلان 4 نفر بر اثر مسمومیت غذایی جان باختند

در روستای خُلماتوف از توابع روستایی خودوینازار بخش شعرتوز منطقه ختلان بر اساس اطلاعات اولیه 9 نفر از اعضای دو خانواده بر اثر خوردن غذا مسموم شدند.

بر اثر مسمومیت 4 نفر جان باختند و 5 نفر در بخش مراقبت های ویژه شفاخانه منطقه وخیم هستند. این حادثه در حال بررسی است.

رکورد در ختلان 4 نفر بر اثر مسمومیت غذایی جان باختند اولین بار ظاهر شد اخبار تاجیکستان – اوستا.tj.