در ختلون، متخصصان CoES به کودکان اقدامات صحیح در مواقع زلزله را آموزش می دهند – اخبار تاجیکستان

به گزارش سرویس مطبوعاتی این اداره، به منظور شکل‌گیری مهارت‌های عملی از دوران کودکی برای اقدام در شرایط اضطراری مرتبط با زلزله، کارمندان CoES فعالیت‌های آموزشی را در تمامی مؤسسات آموزشی کشور انجام می‌دهند.

از این رو، طی دو روز، در 7 موسسه آموزشی متوسطه شهر بختر، منطقه ختلون، کارمندان اداره CoES منطقه ختلان، کلاس های عملی را با موضوع: “آماده سازی دانش آموزان برای اقدامات صحیح در شرایط اضطراری مرتبط با زمين لرزه.” در این کلاس ها معلمان، دانش آموزان این مدارس و اولیای آنها حضور داشتند.

امدادگران شرکت کنندگان را با تجهیزات اضطراری موجود در سیستم CoES و اصول عملکرد این تجهیزات در عمل آشنا کردند.

علاوه بر این، به شرکت کنندگان در جلسات مفهوم زلزله، شرایط اضطراری مرتبط با زلزله ارائه شد. شرکت کنندگان با تاریخچه زمین لرزه های مخرب بزرگی که در قلمرو جمهوری ما و در سراسر جهان رخ داده است آشنا شدند.

زلزله ای که باعث تخریب ساختمان ها می شود نیز صدمات زیادی با شدت های متفاوت ایجاد می کند. مهارت های محافظت از خود و کمک متقابل به نجات جان بسیاری از قربانیان کمک می کند. بنابراین به دانش آموزان و معلمان راه هایی برای ارائه کمک های اولیه نشان داده شد.

همچنین به شرکت کنندگان در عمل مکان های امن در هنگام زلزله نشان داده شد. در پایان هر جلسه کتابچه ها و بروشورهایی به آنها داده شد.