در دوشنبه کودکان در کلاس اول به صورت رایگان پذیرش می شوند – اخبار تاجیکستان

به گزارش نیات “خاور” به نقل از اداره کل آموزش و پرورش شهر دوشنبه، در کلیه موسسات آموزشی شهر دوشنبه، پذیرش کودکان در پایه اول به صورت رایگان انجام می شود.

آسم الدین گفت: پذیرش کودکان در گروه های زبان موسسات آموزشی زبان تاجیکی و روسی (موسسات آموزشی به شکل جدید و خصوصی بدون در نظر گرفتن مبلغ قرارداد) رایگان است. بوبوزودا، رئیس اداره موسسات آموزشی عمومی پیش دبستانی و متوسطه ریاست اصلی آموزش و پرورش دوشنبه.

به گفته وی، پذیرش دانش آموزان در مدرسه بر اساس ماده 41 قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، مواد 6 و 16 قانون آموزش و پرورش جمهوری تاجیکستان، بندهای 7 و 38 انجام می شود. آیین نامه نمونه موسسات آموزشی عمومی کشور.

در صورتی که مسئولین آموزش و پرورش شهر دوشنبه برای ورود کودک به کلاس اول نیاز به بودجه داشته باشند، والدین باید از مسئولین تقاضای رسید بدهند و یا با درخواست و شکایت از طریق خط تلفن اداره اصلی آموزش و پرورش اقدام کنند. شهرستان: با تلفن 2213092.»

به گفته منبع، امسال کودکان متولد شده قبل از 31 دسامبر 2016 به کلاس اول می روند. اگر کودک در 1 ژانویه 2017 متولد شده باشد، در کلاس اول پذیرفته نمی شود.

یادآوری می کنیم که در سال تحصیلی 2022-2023 در شهر دوشنبه 30 هزار و 55 دانش آموز به کلاس اول راه یافتند.

در حال حاضر 199 موسسه آموزشی در پایتخت وجود دارد که 30 موسسه خصوصی و 12 موسسه زیرمجموعه سازمان ها و ادارات هستند.