در منطقه سغد طرح سربازی اجباری 100 درصد تکمیل شد – اخبار تاجیکستان

اول خردادماه در منطقه سغد طرح سربازگیری جوانان متولد 1375 تا 1384 100 درصد تکمیل شد. این را دفتر مطبوعاتی رئیس این منطقه گزارش داد.

«طرح خدمت سربازی بهاره جوانان برای خدمت در رده های نیروهای مسلح تاجیکستان به طور کامل اجرا شده است. بر اساس اصل 43 قانون اساسی تاجیکستان، دفاع از میهن، حفاظت از منافع دولت، تقویت استقلال، امنیت و قدرت دفاعی آن وظیفه مقدس یک شهروند است. ساکنان جوان در سن سربازی با احساس مسئولیت در زمان مقرر به کمیساریای نظامی شهرها و مناطق آمدند و برای خدمت ثبت نام کردند. این افراد در فضایی با شکوه به واحدهای نظامی کشور اعزام شدند.

لازم به ذکر است که مبارزات سربازی اجباری بهاره در تاجیکستان از فروردین ماه آغاز شده است.