در همه حوزه ها تعداد کافی پرسنل واقعی وجود ندارد و از کسانی که وجود دارند قدردانی نمی شود (فیلم) – اوستا

در همه زمینه ها کمبود پرسنل واقعی وجود دارد و از کسانی که وجود دارند قدردانی نمی شود (ویدئو)

28 نوامبر 2020 ، 09:33

اوستا. Tj | 20/11/28 | کمبود پرسنل در مناطق مهم یکی از مشکلات اصلی در تاجیکستان است ، اما کار کسانی که وجود دارند ، همانطور که بسیاری از شرکت کنندگان در نظرسنجی ما معتقدند ، به درستی پرداخت نمی شود و حتی از آنها قدردانی نمی شود.

بسیاری از م institutionsسسات آموزش حرفه ای در کشور وجود دارد ، اما 70-80 of از کسانی که تحصیلات حرفه ای عالی و متوسطه را دریافت کرده اند در پایان بدون کار می شوند ، یعنی مورد تقاضا نیستند ، همچنین از نظر سنجی حاصل می شود.
https://www.youtube.com/watch؟v=76MDHslxEVk