دوزینگ پمپ (انتخاب و فروش) – مهار فن ابزار

این پمپ اهمیت یک خط مکش است که اهمیت یک خط مش ورودی است و خط دوزینگ هم به مکش وصل است. موتور به طور متناوب یک دیافراگم را حرکت می دهد که به نوبه خود مایع را در یک محیط جابجا می نماید که دارای روزنه های محل ورود و خروجی است که زمان حرکت به سمت عقب، با باز کردن دریچه پایین سر و بستن دریچه بالایی، مایع را مکش می کنند. ویسکوزیته سیال بخش اعظم از حد آیتم نظر می باشد. پس در زمان خرید حتماً این نکته را نیز در حیث داشته باشید. بای همین فعالیت پمپ را پاره ای تحت تر آورده یا این‌که لوله محل ورود را مقداری بزرگتر کرده. اما برخی از سیالات که پمپ آن ها را پمپاژ می نماید ممکن هست فرارو گریز باشند و تبخیر شده اند و هم اکنون مقداری از محفظه را اشغال کرده اند. نشد هوا به باطن لوله محل ورود می تواند یکی از از این کارداران باشد. اما اغلب، روند فعالیت همین پمپها، به این صورت می باشد که در آغاز مقدار مشخصی از مادهی شیمیایی را داخل محفظهی خود استعمال میکنند و بعد از آن این ماده را باطن لوله یا مخزنی که از قبل مشخصشده است، تزریق میکنند. یعنی پمپ تا جایی که آیتم نیاز سیستم باشد فشار خویش را به آن حد می رساند. دوز پمپ ها ، که معمولا ناچیز هستند، شتاب جریان دقیقی را برای در دست گرفتن حداکثر آماده می کنند. احتمال دارد که ارتفاع آب کش خیلی زیاد باشد پس اساسی قرار دادن یک خلا سنج در مسیر ورودی می توانیم این حالت را پاره ای در دست گرفتن کنیم. تنظیمات متمایز را می توان به جهت دستیابی به دوز دقیق ثابت انجام داد. لوله کشی به صحت انجام نشده است. و سپس کاتالوگ پمپ را که کارگاه تهیه و تنظیم کرده بخوانید و اعمال مقدماتی را انجام دهید. در صورتی که از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه خرید دوزینگ پمپ اکواریوم لطفا از صفحه ما دوزینگ پمپ کنترلی بخواهید.