دوزینگ پمپ – مترینگ پمپ- پمپ تزریق-پمپ دیافراگمی-پمپ پیستونی

چنانچه چه ممکن است بعضا تولید کننده ها بسته به نیاز خرید کننده دارای فشارهای بالاتر هم ساخت کرده باشند. اگرچه دوزینگ پمپ ها عموماً می توانند به جهت دبی صفر تا حداکثر خویش تنظیم شوند، البته اعتنا کار آنها ممکن می باشد کاهش یابد. محدوده دبی و فشار دوزینگ پمپ ها عموماً برای دبی های پایین آیتم به کار گیری قرار می گیرند. منحنی مشخصه دبی- کورس دوزینگ پمپ ها خطی می باشد. شرکت سوئیسی Fimars محصولات خود را در گنجایش و نوع های متنوعی به بازار عرضه می نماید که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم. مکانیزم حرکت مکانیزم حرکت بگونه ای هست که حرکت دورانی الکتروموتور به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می گردد. یک الکتروموتور برقی سه فاز و یا این که تکفاز محرک این پمپ ها می باشد. این شفت متصل به دیافراگم یا این که پیستون بوده و به این نحوه عملیات مکش و تزریق انجام می گردد. همچنین هنگامی کار مکش به طور موقت و یا دائم به خاطر مسائلی همچون بروز کاویتاسیون و یا بسته شدن ناگهانی شیر مکش و یا هر ادله دیگری انقطاع شود، همین شیر وارد کار می شود و سیال هیدرولیک مازاد وارد مجرا مربوطه می کند. برای این منظور، در پمپ های دوزینگ در نصیب مکش و رانش شیرهای یکطرفه بکار می رود. دوزینگ پمپ موتوری به جهت ظرفیت های بالای دبی و/ یا فشار از دوزینگ پمپ موتوری استفاده می شود. بیشتر دوزینگ پمپ ها از یک پیچ میکرومتر یا چیزی شبیه آن برای تهیه دبی استفاده می نمایند . پمپ دوزینگ یکی از از مهمترین و پرکاربردترین پمپهایی میباشد که در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد و میتواند مقدار مشخصی از مواد شیمیایی نظیر اسیدها، سیالات خورنده و مایعات ویسکوز را در محل مورد لحاظ پمپاژ نماید به این برهان همین پمپ، دوزینگ پمپ نامیده میشود. همین سری از پمپ های فیمارس اصلی محرک سلونوئیدی برای ظرفیت های تحت کاربرد دارد.  برای در اختیار گرفتن PH، اسید ها و قلیایی ها گزینه استعمال قرار می گیرد. دبی و فشار کاری بعلاوه مختصات فیزیکی و شیمیایی سیال مورد ملاحظه قرار می گیرد. معمولا جهت در اختیار گرفتن دقیق دبی از میکرومتر دستی یا این که اتوماتیک به کارگیری می شود. سرمشق و سایز این سوراخ ها بایستی به اعتنا مهندسی گردد تا استحکام کافی جهت نیروهای دیافراگم در فشارهای گوناگون را داشته باشد. همین کاغذ تعدادی رخنه داراست که اذن می دهد سیال در تماس اصلی دیافراگم باشد. به جهت کسانی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی به کارگیری از کاتالوگ دوزینگ پمپ جسکو ، شما احتمالا می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.