دوشنبه میزبان جشنواره “صد گل چاکان” – اخبار تاجیکستان

کمیته امور زنان و خانواده زیر نظر دولت جمهوری تاجیکستان گزارش می دهد که موسسه دولتی فرهنگ و اوقات فراغت “آهرون” در دوشنبه در ساعت 17:00 در 6 مه میزبان جشنواره جمهوری خواه “صد گل چاکان” خواهد بود.

این جشنواره با هدف احیای سنت های ملی تاجیکستان، هنر چاکان دوزی، گلدوزی نقش دار، ساخت جمجمه، سوزنی و انواع نقش های ملی برگزار می شود.

یادآور می‌شویم که در نوامبر ۲۰۱۸، در سیزدهمین نشست کمیته بین‌دولتی یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس در جمهوری موریس، نامزدی «گلدوزی در جمهوری تاجیکستان» رسماً در فهرست نماینده قرار گرفت. فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو.