دو تن از ساکنان کولیاب “فیرماچی” محلی – اوستا را سرقت کردند

دو نفر از اهالی کولیاب “بنگاه های” محلی را سرقت کردند

18 نوامبر 2020 ، ساعت 13:19

اوستا Tj | 20/11/18 | دو نفر از ساکنان شهر کولوب ، منطقه خاتلون ، به ظن سرقت پمپ وارداتی توسط مأموران پلیس بازداشت شدند.

به گفته مرکز مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان ، مدیریت Komil-2020 LLC از Kulyab OMVD درخواست کرد.

در این بیانیه اشاره شده است که در تاریخ 15 نوامبر سال جاری ، افراد ناشناسی وارد قلمرو یک کارگاه آجر سازی شده و یک پمپ به ارزش 12 هزار سامونی را سرقت کردند.

در حین انجام فعالیتهای جستجوی عملیاتی ، دو نفر از ساکنان محلی به ظن ارتکاب این جنایت بازداشت شدند.

سرویس مطبوعاتی آژانس اجرای قانون گزارش می دهد که تحقیقات در مورد این سرقت در حال انجام است.