دو زن تاجیکستانی اقدام به انتقال مواد مخدر به ازبکستان کردند – اخبار تاجیکستان

یک نفر از اهالی تاجیکستان به همراه دخترش در گمرک فرخد در بک آباد که قصد داشتند 2.6 کیلوگرم حشیش زیر لباس خود را به ازبکستان منتقل کنند، بازداشت شدند.

«ساکن شهر دوشنبه، متولد 1982. و دخترش متولد 2004 سرویس امنیت دولتی جمهوری ازبکستان تصریح کرد: آنها سعی کردند 3 بسته مواد مخدر را که در سلفون پیچیده شده بود از طریق کنترل مرزی قاچاق کنند.