دو نقاشی ناشناخته از رامبراند پیدا شد

دو نقاشی ناشناخته از رامبراند پیدا شد

روزنامه فایننشال تایمز با اشاره به خانه حراج کریستیز گزارش داد که دو تابلوی نقاشی ناشناخته هنرمند رامبراند هارمنزون ون راین در یک مجموعه هنری خصوصی یک خانواده انگلیسی پیدا شد.

مشخص شده است که این کشف پس از 200 سال بدست آمده است. کارشناسان پرتره های دو فرد مسن را پیدا کردند که مربوط به سال 1635 است.

به گفته نماینده خانه حراج گری پتیفر، کارشناسان بلافاصله متوجه نشدند که اینها اصل های رامبراند هستند.

«این پرتره ها به طور کامل در ادبیات رامبراند غایب بودند. اما کارشناسان اصالت این نقاشی ها را تایید کرده اند.»