دو پرتره ناشناخته که توسط رامبراند کشیده شده بود پیدا شد

در بریتانیا، کارمندان خانه حراج کریستیز پرتره های یک زن و شوهر مسن را که توسط رامبراند در یک مجموعه خصوصی در سال 1635 کشیده شده بود، کشف کردند. آنها به قیمت 5 تا 8 میلیون پوند به حراج گذاشته می شوند.

دو پرتره ناشناخته از هنرمند هلندی رامبراند هارمنزون ون راین در مجموعه هنری خصوصی یک خانواده بریتانیایی کشف شد.

پرتره های یک زوج مسن از لیدن مربوط به سال 1635 است.

کارشناسان حتی بلافاصله متوجه نشدند که به نسخه اصلی رامبراند نگاه می کنند.