دو کلاهبردار در دوشنبه بازداشت شدند – اخبار تاجیکستان

به گزارش سرویس مطبوعاتی ریاست امور داخلی دوشنبه، در نتیجه فعالیت های عملیاتی-تجسسی، ماموران پلیس یک شهروند 35 ساله از اهالی شهر دوشنبه را به ظن ارتکاب کلاهبرداری بازداشت کردند.

موارد فوق طی سالهای 2018 و 2021 در خیابان مخنات، با توافق قبلی با مدیر شرکت ایوب 2010 LLC، مردی 45 ساله ساکن پایتخت، به طور متقلبانه به اعتماد مردی 40 ساله ساکن در منطقه ماستچینسکی وارد شد. ، و از وی 363 هزار و 55 سامانی دریافت کرد که قول ساخت یک ساختمان مسکونی در مدت کوتاهی را داد. اما این افراد به وعده خود عمل نکرده و هنوز وجوه دریافتی را پس نداده اند.

در این مورد پرونده جنایی تشکیل شده است، تحقیقات در حال انجام است.