دیدار با وزیر امور خارجه ازبکستان – اخبار تاجیکستان

به گزارش وزارت امور خارجه ازبکستان، سیروز الدین مخردین، روز قبل در 14 آوریل 2023 در سمرقند با بختیار سعیدوف سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری ازبکستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار وزرای امور مربوط به روابط تاجیکستان و ازبکستان رایزنی کردند و بر اجرای توافقات انجام شده در بالاترین سطح تاکید کردند.

این دیدار در فضایی صمیمی و صمیمی برگزار شد.