دیدار سرپرست وزارت امور خارجه تاجیکستان با یکی از اعضای شورای دولتی، وزیر امور خارجه چین – اخبار تاجیکستان

سیروز الدین محرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان به تاریخ 13 آوریل 2023 در شهر سمرقند در حاشیه چهارمین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان با یکی از اعضای شورای دولتی این کشور دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، چین گان، وزارت امور خارجه جمهوری تاتارستان گزارش داد.

در این دیدار موضوعات مهم همکاری های دوجانبه، مشکلات بین المللی و منطقه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طرفین همچنین در مورد روند آماده سازی برای تماس های آتی در بالاترین سطح گفتگو کردند.