دیوید لینچ سریال Netflix را کارگردانی می کند

به گفته «دیوید لینچ» که تولید فیلم و تلویزیون آمریکایی را ردیابی می کند ، کارگردان آمریکایی «دیوید لینچ» مجموعه تلویزیونی سرویس پخش جریانی Netflix را کارگردانی خواهد کرد.

شناخته شده است که عنوان فعال این مجموعه “Wisteria” است – تیره ای از یاس بنفش که در مناطق نیمه گرمسیری شکوفا می شود. اشاره شده است که لینچ فیلمنامه نمایش را نیز خواهد نوشت. تهیه کنندگی آن را Sabrina S. Sutherland بر عهده خواهد داشت که کارگردان با او در Twin Peaks و Empire Inland همکاری کرده است.

فیلمبرداری ماه مه آینده آغاز می شود. علاوه بر این ، طبق آنچه در Netflix است ، برخی از صحنه ها در استودیوی Calvert ، جایی که Twin Peaks در آنجا فیلمبرداری شده است ، فیلمبرداری خواهد شد.