رئیس اداره مبارزه با فساد تاجیکستان با سفیر فلسطین – اوستا دیدار می کند

رئیس اداره مبارزه با فساد تاجیکستان با سفیر فلسطین دیدار می کند

19 نوامبر 2020 ، ساعت 14:30

اوستا Tj | 19/11/2020 | مدیر آژانس کنترل مالی دولتی و مبارزه با فساد تاجیکستان سلیمان سولتونزودا امروز سفیر فلسطین در جمهوری تاتارستان لوایا عیسی را پذیرفت.

به گفته مرکز مطبوعاتی آژانس مبارزه با فساد اداری ، در این نشست آنها درباره موضوعات همکاری بین آژانس و سفارت فلسطین در دوشنبه بحث و تبادل نظر کردند.

به ویژه ، طرفین در مورد اقدامات مبارزه با فساد در جامعه مدرن بحث و تبادل نظر كردند.

طرفین همچنین پیش نویس تفاهم نامه ای را بین کمیسیون مبارزه با فساد فلسطین و آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان در نظر گرفتند.

در پایان این نشست ، طرفین در مورد توسعه و گسترش همکاری های دو جانبه صحبت کردند ، در این گزارش آمده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>