رئیس جمهور با شارل میشل رئیس شورای اروپا دیدار کرد – اخبار تاجیکستان

به گزارش سرویس مطبوعاتی رئیس دولت، امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تاریخ 2 ژوئن 2023 در شهر چولپون آتا جمهوری قرقیزستان با رئیس شورای اروپا چارلز میشل دیدار کرد.

در این دیدار درباره وضعیت و چشم انداز همکاری تاجیکستان و اتحادیه اروپا با تاکید بر جذب سرمایه گذاری اروپایی و ارائه کمک های فنی و مالی به تاجیکستان در اجرای پروژه ها و برنامه های اجتماعی و اجتماعی تبادل نظر شد. توسعه اقتصادی کشور

امامعلی رحمان، رئیس دولت، بر لزوم تسریع روند الحاق تاجیکستان به سیستم ترجیحات عمومی اتحادیه اروپا که عاملی برای تعمیق همکاری های تجاری و اقتصادی با اتحادیه اروپا خواهد بود، اشاره کرد.

طرفین همچنین در مورد مسائل مربوط به مقابله با چالش ها و تهدیدات امنیتی با تاکید بر وضعیت افغانستان گفتگو کردند.

این دیدار در فضایی سازنده برگزار شد.